Prema Logo

Център зa професионално обучение

Рибовъдство

Код: 6240401
Начало: 30.11.-0001
Време: 50 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд . Икономика .

Отраслова задължителна професионална подготовка. Трактори и автомобили

Специфична задължителна професионална подготовка. Растениевъдство. Основи на рибовъдството . Рибовъдство. Производствена практика

Й