Prema Logo

Център зa професионално обучение

Дивечовъдство

Код: 6230603
Начало: 30.11.-0001
Време: 50 дни

Описание

Обща професионална подготовка. ЗБУТ

Отраслова професионална подготовка. Ботаника

Специфична професионална подготовка. Основи на горско –стопанските дейности при дивечовъдството

Й