Prema Logo

Център зa професионално обучение

Лесокултурни дейности

Код: 6230601
Начало: 30.11.-0001
Време: 50 дни

Описание

Обща професионална подготовка. ЗБУТ

Отраслова професионална подготовка. Ботаника

Специфична професионална подготовка. Основи на горско –стопанските лесокултурни дейности

Й