Prema Logo

Център зa професионално обучение

Озеленяване и цветарство

Код: 6220301
Начало: 30.11.-0001
Време: 50 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд .

Отраслова задължителна професионална подготовка. Почвознание. Ботаника

Специфична задължителна професионална подготовка. Цветарство. Паркова растителност . Озеленяване. Поддържане на паркове и градини. Аранжиране.Производствена практика

Й