Prema Logo

Център зa професионално обучение

Парково строителство и озеленяване

Код: 6220102
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд . Икономика .Предприемачество

Отраслова задължителна професионална подготовка. Чужд език по професията

Специфична задължителна професионална подготовка. Декоративна дендрология с разсадници и почвознание . Цветарство. Геодезия. Рисуване. Строителни материали и конструкции в озеленяването. Механизация на парковото строителство. Паркова архитектура и фитодизайн. Парково строителство. Парково и ландшафтно проектиране. Защита на парковата растителност.Водно строителство в озеленяването

Й