Prema Logo

Център зa професионално обучение

Цветарство

Код: 6220101
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд . Икономика .Предприемачество

Отраслова задължителна професионална подготовка. Чужд език по професията

Специфична задължителна професионална подготовка. Почвознание. Ботаника. Техническо чертане. Цветопроизводство. Технология на материалите. Машини в цветопроизводството. Селекция и семепроизводство. Търговски дизайн и аранжиране. Декоративна дендрология с разсадници. Озеленяване. Растителна защита. Градинско и парково изкуство

Й