Prema Logo

Център зa професионално обучение

Металорежещи машини

Код: 5210301
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Основи на БХТ и ППО.Основи на икономиката на труда и производството.

Отраслова задължителна професионална подготовка. Чужд език по професията. Металознание. Електротехника.Техническо чертане

Специфична задължителна професионална подготовка. Същност на процеса рязане: кинематика, динамика, режими, физикомеханични явления, съпровождащи процеса рязане. Режещи инструменти и инструментални материали.Металорежещи машини: видове, характеристики - конструктивни, кинематични, технологични.Струговане - технологични възможности, инструменти, машини.Обработване и дообработване на отвори: свредловане, зенкероване, райбероване - технологични възможности, инструменти, машини.Фрезови машини - технологични възможности, инструменти.Шлифовъчни машини - технологични възможности, инструменти, машини.Стъргателни и дълбачни машини - технологични възможности, инструменти, машини.Протяжни машини. Инструменти.Зъбообработващи машини - технологични възможности, инструменти, машини.Резбонарязване.Шлосерство

Й