Prema Logo

Център зa професионално обучение

Бубарство

Код: 6211207
Начало: 30.11.-0001
Време: 50 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд

Отраслова задължителна професионална подготовка. Трактори и автомобили

Специфична задължителна професионална подготовка. Основи на животновъдството. Черничарство. Бубарство. Производствена практика

Й