Prema Logo

Център зa професионално обучение

Птицевъдство

Код: 6211204
Начало: 30.11.-0001
Време: 50 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд

Отраслова задължителна професионална подготовка. Трактори и автомобили

Специфична задължителна професионална подготовка. Анатомия и физиология на животните. Основи на животновъдството. Птицевъдство. Фуражопроизводство. Производствена практика

Й