Prema Logo

Център зa професионално обучение

Гъбопроизводство и билки,етерични –маслени и медоносни култури

Код: 6211104
Начало: 30.11.-0001
Време: 50 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд

Отраслова задължителна професионална подготовка. Трактори и автомобили

Специфична задължителна професионална подготовка. Земеделие с почвознание. Ботаника. Етерично-маслени култури. Медоносни култури. Гъбопроизводство. Билкарство. Производствена практика

Й