Prema Logo

Център зa професионално обучение

Зеленчукопроизводство

Код: 6211101
Начало: 30.11.-0001
Време: 50 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд

Отраслова задължителна професионална подготовка. Трактори и автомобили

Специфична задължителна професионална подготовка. Земеделие с почвознание. Ботаника. Зеленчукопроизводство . Производствена практика

Й