Prema Logo

Център зa професионално обучение

Земеделец

Код: 6210601
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд. Икономика

Отраслова задължителна професионална подготовка. Чужд език по професията. Техническо чертане. Трактори и автомобили

Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка. Почвознание. Анатомия и физиология. Животновъдство. Растениевъдство. Експлоатация и ремонт на земеделска техника. Селскостопанска техника. Производствена практика

Й