Prema Logo

Център зa професионално обучение

Основни и довършителни работи

Код: 5820801
Начало: 30.11.-0001
Време: 50 дни

Описание

Обща професионална подготовка. ЗБУТ. Икономика.

Отраслова професионална подготовка. Сградостроителство. Строителни материали

Специфична професионална подготовка. Технология на строителството. Производствена практика

Й