Prema Logo

Център зa професионално обучение

Машини и системи с ЦПУ

Код: 5210105
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща професионална подготовка.ЗБУТ.Икономика.Предприемачество.Бизнес комуникации

Отраслова професионална подготовка.Чужд език по професията.Техническо чертане. Техническа механика.Материали и заготовки.Електротехника и електроника. Приложни програмни продукти

Специфична професионална подготовка. Машинни елементи.Проектиране.Металорежещи машини и инструменти.Металорежещи машини с ЦПУ.Технология на машиностроенето. Основи на програмирането.Типови технологични процеси.Автоматизация на производство. Шлосерство. Стругарство. Сглобяване и ремонт на съединения. Заваряване. Измервателна лаборатория. Фрезоване

Й